Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost


 

Zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
CZ.1.04/1.1.02/35.00190

Datum zahájení realizace projektu: 1.12. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 30.11. 2011

Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. obdržela na základě žádosti rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši Kč 3 002 377,- na financování výše uvedeného projektu. Celá částka bude společnosti proplacena z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků národního spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. Toho bude dosaženo tvorbou, implementací a výukou firemních standardů zaměřených na lázeňství, cestovní ruch a gastronomii, jazykovým vzděláváním a dalším profesním vzděláváním zaměstnanců. Projekt je jasným dokladem racionální a uvážlivé péče společnosti o vlastní zaměstnance i v době všeobecného omezování rozpočtu na vzdělávání.

Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí firmy, a proto investuje nemalé prostředky do jejich vzdělávání. Být konkurenceschopný znamená mít informace, být flexibilní, sledovat nové trendy, přizpůsobit se klientovi. K tomu všemu slouží vzdělávání zaměstnanců.

Z těchto důvodů se vedení společnosti rozhodlo využít šanci pro rozšíření možností vzdělávat zaměstnance a nastavit vnitropodnikový vzdělávací systém na kvalitativně vyšší úroveň, a to převážně v oblasti provozních školení. Dalšími neméně závažnými důvody pro vzdělávání zaměstnanců je současná globální ekonomická recese z pohledu poskytování kvalitnějších služeb a získání vyšší konkurenceschopnosti na trhu.

Pro zaměstnance znamenají školení velký přínos v případném dalším uplatnění na trhu páce. Školení jsou koncipována tak, aby zaměstnanci získali další odborné znalosti ve svých profesích, ale také aby si rozšířili znalosti a dovednosti ve všeobecně kladených požadavcích na kvalifikaci, zejména v oblasti jazykové a informačních technologií.

V rámci udržitelnosti projektu bude společnost Imperial Karlovy Vary, a.s. nadále vzdělávat své zaměstnance. Předpokládá se, že toto vzdělávání bude probíhat v oblasti firemních standardů, zdravotnických školení, jazykového vzdělávání a informačních technologií.

Zpracoval: realizační tým