Co nabízíme

Zaměstnanecká politika společnosti

Zaměstnaneckou politiku společnosti provádíme tak, aby odměnou pro zaměstnance loajální k naší firemní filozofii bylo vedle velmi dobrého finančního a nefinančního ohodnocení i pocit možnosti seberealizace u elitní firmy, perspektiva, pocity jistoty a důvěry.


Oblast vzdělávání

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců je pro Imperial Karlovy Vary a.s.. prioritou, neboť si uvědomujeme, že kvalitní lidské zdroje tvoří významný faktor úspěšnosti firmy. Vzdělávání zaměstnanců chápeme jako nepřetržitý systematický proces vedoucí k prosperitě firmy i k osobní spokojenosti zaměstnanců.


Mzdová oblast

Mzdovou politiku zaměřujeme na podporu stabilizace klíčových zaměstnanců a rozšíření prostoru pro motivaci k výkonu. Pro prohloubení motivace se mzda skládá i z pohyblivé složky mzdy.


Sociální oblast

Zajišťujeme zákonné povinnosti v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (lékařské preventivní prohlídky, nástupní a výstupní prohlídky, atd.) prostřednictvím smluvního partnera, jehož lékař je seznámen s pracovním prostředím.

Zajišťujeme možnost pravidelného stravování s dotací zaměstnavatele ve vlastním stravovacím zařízení.

Zaměstnanci mohou využívat vlastních zařízení zaměstnavatele (bazén, solná jeskyně, sportcentrum, léčebné procedury, společenské a konferenční prostory atd.) k relaxaci a k obnovení sil.

Společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. se snaží zapojit i rodinné příslušníky do dění pořádáním akcí pro děti (mikulášská, divadlo, den dětí atd.) a podpořit rodiny s dětmi prostřednictvím finančního příspěvku na aktivity dětí.

V rámci společnosti je realizován Zaměstnanecký klub, se kterým se zaměstnanci mohou účastnit kulturních a sportovních akcí. Další sociální programy jsou uskutečňovány dle platné kolektivní smlouvy.

Zobrazit aktuální volné pozice