Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. obdržela na základě žádostí rozhodnutím Úřadu práce v Karlových Varech celkovou dotaci v rámci projektu ve výši Kč 1 522 131,87 na financování vzdělávacích aktivit a mzdových prostředků školených zaměstnanců. Celá částka byla společnosti proplacena z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků Státního rozpočtu České republiky v rámci OP LZZ.

Hlavním cílem všech realizovaných vzdělávacích aktivit bylo zvyšování kompetencí, odborných znalostí a dovedností stávajících i nově přijímaných zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.. Tohoto bylo dosaženo odborným profesním vzděláváním zaměstnanců. V rámci projektu bylo proškoleno 329 zaměstnanců na různých pozicích a různých profesí v průběhu 20 vzdělávacích aktivit. Realizování vzdělávacích aktivit je jasným dokladem racionální a uvážlivé péče společnosti o vlastní zaměstnance.

Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí firmy, a proto investuje nemalé prostředky do jejich vzdělávání. Být konkurenceschopný znamená mít informace, být flexibilní, sledovat nové trendy, přizpůsobit se klientovi. K tomu všemu slouží vzdělávání zaměstnanců.

Pro zaměstnance znamenají školení velký přínos v případném dalším uplatnění na trhu práce a zároveň dochází k jejich stabilizaci v rámci společnosti. Vzdělávací aktivity byly koncipovány tak, aby zaměstnanci získali či si prohloubili odborné znalosti a dovednosti ve svých profesích.

Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková, personální ředitelka