Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost


Projekt Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji
Registrační číslo: CZ.1.04./1.1.00/82.00002
Číslo dohody: KKV-MR-16/2012

Odborné profesní jazykové vzdělávání - ruský jazyk

Datum zahájení realizace projektu: 7. 1. 2013 – 30.6.2013

Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. obdržela na základě žádosti rozhodnutím Úřadu práce v Karlových Varech dotaci ve výši Kč 230 160,- na financování výše uvedeného projektu. Celá částka bude společnosti proplacena z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci OP LZZ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. Toho bude dosaženo odborným profesním jazykovým vzděláváním zaměstnanců Spa Resort Sanssouci z úseků FNB (obsluha), zdravotnického úseku a úseku Housekeeping. Projekt je jasným dokladem racionální a uvážlivé péče společnosti o vlastní zaměstnance.

V rámci výuky se pracovníci naučí základní konverzační fráze, odborné profesní fráze vše v souladu s firemními standardy společnosti a taktéž jim budou vysvětleny specifické kulturní odlišnosti rusky mluvících klientů vztahující se k jejich profesi.

Cílem profesního jazykového vzdělávání je zamezit stížnostem klientů na neznalost jejich jazyka našimi zaměstnanci. Tito pracovníci by měli po ukončení kurzu zvládnout základní jazykové fráze, porozumět klientovi a umět reagovat na standardní požadavky v rámci jejich profese.

Vzhledem k rostoucímu trendu nárůstu náročnosti klientů na kvalitu služeb usiluje vedení společnosti o uplatňování proklientského přístupu, do něhož lze zahrnout mj. i individualizaci nabízených balíčků, zkvalitňování poskytovaných služeb, k nimž je zapotřebí zvyšovat i komunikační úroveň zaměstnanců. Uvedenými formami bude udržena a zvýšena i schopnost konkurence společnosti na trhu lázeňství a cestovního ruchu.

Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí firmy, a proto investuje nemalé prostředky do jejich vzdělávání. Být konkurenceschopný znamená mít informace, být flexibilní, sledovat nové trendy, přizpůsobit se klientovi. K tomu všemu slouží vzdělávání zaměstnanců.

Pro zaměstnance znamenají školení velký přínos v případném dalším uplatnění na trhu páce. Vzdělávací aktivita je koncipována tak, aby zaměstnanci získali odborné znalosti ve svých profesích v oblasti jazykové.

Zpracoval: realizační tým