Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost


Projekt Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00002

Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. obdržela na základě žádostí rozhodnutím Úřadu práce v Karlových Varech celkovou dotaci v rámci projektu ve výši Kč 1 005 870,99 na financování vzdělávacích aktivit a mzdových prostředků školených zaměstnanců. Celá částka byla společnosti proplacena z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků Státního rozpočtu České republiky v rámci OP LZZ.

Hlavním cílem všech realizovaných vzdělávacích aktivit bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. a tím i k posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců. Tohoto bylo dosaženo odborným profesním vzděláváním zaměstnanců a vzděláváním v oblasti soft skills. V rámci projektu bylo proškoleno 368 zaměstnanců na různých pozicích a různých profesí v 19 vzdělávacích aktivitách. Realizování vzdělávacích aktivit je jasným dokladem racionální a uvážlivé péče společnosti o vlastní zaměstnance.

Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí firmy, a proto investuje nemalé prostředky do jejich vzdělávání. Být konkurenceschopný znamená mít informace, být flexibilní, sledovat nové trendy, přizpůsobit se klientovi. K tomu všemu slouží vzdělávání zaměstnanců.

Pro zaměstnance znamenají školení velký přínos v případném dalším uplatnění na trhu práce a zároveň dochází k jejich stabilizaci v rámci společnosti. Vzdělávací aktivity byly koncipovány tak, aby zaměstnanci získali či si prohloubili odborné znalosti a dovednosti ve svých profesích včetně prohloubení kompetencí v oblasti  interpersonálních vztahů.

Zpracovala: Bc. Petra Pelíšková, personální ředitelka