„Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu služeb Spa Resortu Sanssouci“
CZ.1.09/4.2.00/05.00053

Územní odbor realizace programu: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary

Projekt Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu služeb Spa Resortu Sanssouci navázal na komplex investičních akcí žadatele, jejichž cílem bylo vytvoření logicky fungujícího lázeňského resortu. Tento proces byl započat v roce 2001, kdy se začalo uvažovat o propojení samostatného lázeňského objektu Švýcarský dvůr (předmět projektu) a lázeňského hotelu Sanssouci.

Jako provozně i ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena varianta, která spočívala ve vytvoření komplexního lázeňského resortu – Spa Resort Sanssouci, který by vznikl propojením budov lázeňského hotelu Sanssouci, lázeňského hotelu Švýcarský dvůr a vily Mercedes. Výsledkem úvah byl návrh, jehož poslední částí byla rekonstrukce a modernizace objektů Švýcarského dvora, kdy po jejím dokončení vznikl resort – Spa Resort Sanssouci - v němž jsou do jednotlivých budov, podle provozních a logických návazností, rozděleny jednotlivé služby a procedury. V budovách Sanssouci (nyní Blue house) a Švýcarský dvůr (nyní Green house) je poskytováno ubytování, stravování, doplňkové a navazující služby, a centrální balneoprovoz se skoro všemi procedurami, včetně ordinací lékařů, byl umístěn do Balneocentra Mercedes.

Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. se rozhodla využít zdrojů z dotace ROP, protože právě tyto objekty Spa Resortu slouží mimo jiné i klientům z členských států Evropské unie, jsou neoddělitelnou součástí Regionu Severozápad a v konečném důsledku slouží rozvoji a podpoře cestovního ruchu nejen v rámci regionu, ale i České republiky.

Celkové výdaje projektu: 190 147 515,20 Kč
Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: 57 179 283,44 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: leden 2009
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 14. 4. 2009