Tisková zpráva Imperial Karlovy Vary a.s. k nově vyvíjené léčebné kúře

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Naši lékaři pečlivě sledují dostupné informační zdroje a upozornili nás, že část populace může být po prodělání tohoto onemocnění dlouhodobě oslabena, cítit únavu, nižší výkonnost a respirační problémy. Rádi bychom těmto lidem poskytli možnost, jak se rychleji vrátit k normálnímu aktivnímu životu. Máme k tomu to nejlepší zázemí v podobě odborného personálu – lékařů, fyzioterapeutů i dalších zdravotnických profesí.

Vyvinuli jsme novou lázeňskou terapii a myslíme si, že by měla cíleně pomoci pacientům s výše popsanými symptomy. Těžiště naší péče leží v oblasti respirační fyzioterapie, úpravy životosprávy a využití přírodního léčebného zdroje. Rádi bychom tento náš předpoklad ověřili v praxi interní studií
s dobrovolníky tak, abychom následně tyto léčebné postupy, s již potvrzeným efektem, mohli nabízet našim klientům.

Vyzýváme tedy širokou veřejnost a prosíme o pomoc při testování nově vyvinuté terapie. Na naše náklady si dovolujeme pozvat dobrovolníky, kteří již Covid-19 prodělali, do našich zařízení, kde absolvují zkušební léčbu. Pomohou nám pod odborným dozorem nastavit individualizované složení procedur a vyšetření tak, aby poskytovalo nejen co nejlepší subjektivní pocit úlevy, ale i exaktní a měřitelný výsledek.

Aktuality 

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)